ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น :GPSC 73.25 (THB)

ข้อมูลล่าสุด:23 สิงหาคม 2562 17:05

 • เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
  +1.00 | 1.38
 • สูงสุด - ต่ำสุด
  73.50 - 71.50
 • ปริมาณ(หุ้น)
  9,602,500
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  75.25 - 52.75

Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2019

28 สิงหาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม : ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

ADD TO CALENDAR

ดาวน์โหลดรายงานทางการเงินล่าสุด