ติดต่อนักวิเคราะห์

Securities Analyst Contact
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

Jitra Amornthum
Analyst
jitra.a@fnsyrus.com

Parinth Nikornkittikosol
Assistant Analyst
(02) 646-9966
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

ศักดิ์นรินทร์ ศศานนท์
saknarin@aira.co.th
(02) 684-8789
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

พัชริน เกษมอานันทนะ, no 17834
Patcharink@ktzmico.com
(02) 695-5837
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สุทธิชัย คุ้มวรชัย
http://www.maybank-ke.co.th
(02) 658-6300
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ธนัทเทพ จันทรกานต์
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
Thanatthep.c@bualuang.co.th
(02) 618-1340

ปวีณ์นุช ศรีตระกูล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

JakapongChawengsri
Analyst (s)
Jakapong.c@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี โอเอส เค จำกัด (มหาชน)

Kannika Siamwalla, CFA
02) 862-9744
Licence No.23517 kannika.si@rhbgroup.com
Licence No.23517 kannika.si@th.oskgroup.com

Chun Phokaisawan
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Sumek Chantrasuriyarat
(02) 658-8888 Ext. 8840
sumekc@kgi.co.th

Voranart Meethavorn
(02) 658-8888 Ext. 8856
voranartm@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด

เบญจพล สุทธิ์วนิช
นักวิเคราะห์การลงทุน
(02) 680-2935
benjaphol@kktrade.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

มุกดา ห่มม่วง
Fundamental Analyst
(02) 352-5152
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

Supanna Suwankird
(02) 617-4900
supanna.suw@thanachartsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

นลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 018350
Nalinrat.re@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

Kanchan Khanijou
(ID:030871)
(02) 633-6425
kanchan@tisco.co.th