ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด: 15 ธันวาคม 2560 (16:39)
  • ชื่อย่อหุ้น : GPSC
  • สกุลเงิน : THB
  • ราคาล่าสุด : 64.50
  • ปริมาณซื้อขาย : 21,380,500
  • เปลี่ยนแปลง : +1.75
  • % เปลี่ยนแปลง : +2.79
  • ช่วงราคาระหว่างวัน : 62.50 - 65.25
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 31.00 - 65.25
Chart Type