ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด: 22 มีนาคม 2562 (16:35)
  • ชื่อย่อหุ้น : GPSC
  • สกุลเงิน : THB
  • ราคาล่าสุด : 57.50
  • ปริมาณซื้อขาย : 629,500
  • เปลี่ยนแปลง : +0.50
  • % เปลี่ยนแปลง : +0.88
  • ช่วงราคาระหว่างวัน : 57.00 - 57.75
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 52.75 - 79.75
Chart Type