ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด: 21 กันยายน 2560 (16:38)
  • ชื่อย่อหุ้น : GPSC
  • สกุลเงิน : THB
  • ราคาล่าสุด : 45.00
  • ปริมาณซื้อขาย : 3,761,700
  • เปลี่ยนแปลง : +0.75
  • % เปลี่ยนแปลง : +1.69
  • ช่วงราคาระหว่างวัน : 44.25 - 45.75
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 31.00 - 45.75
Chart Type