ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด: 23 สิงหาคม 2562 (17:05)
  • ชื่อย่อหุ้น : GPSC
  • สกุลเงิน : THB
  • ราคาล่าสุด : 73.25
  • ปริมาณซื้อขาย : 9,602,500
  • เปลี่ยนแปลง : +1.00
  • % เปลี่ยนแปลง : +1.38
  • ช่วงราคาระหว่างวัน : 71.50 - 73.50
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 52.75 - 75.25
Chart Type