ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด: 14 ธันวาคม 2561 (16:35)
  • ชื่อย่อหุ้น : GPSC
  • สกุลเงิน : THB
  • ราคาล่าสุด : 56.75
  • ปริมาณซื้อขาย : 3,573,600
  • เปลี่ยนแปลง : +1.50
  • % เปลี่ยนแปลง : +2.71
  • ช่วงราคาระหว่างวัน : 55.00 - 57.00
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 52.75 - 87.50
Chart Type