ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด: 16 ตุลาคม 2562 (16:38)
  • ชื่อย่อหุ้น : GPSC
  • สกุลเงิน : THB
  • ราคาล่าสุด : 84.50
  • ปริมาณซื้อขาย : 43,854,300
  • เปลี่ยนแปลง : +3.50
  • % เปลี่ยนแปลง : +4.32
  • ช่วงราคาระหว่างวัน : 80.50 - 85.00
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 46.99 - 85.00
Chart Type