ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด: 18 กันยายน 2561 (16:38)
  • ชื่อย่อหุ้น : GPSC
  • สกุลเงิน : THB
  • ราคาล่าสุด : 69.25
  • ปริมาณซื้อขาย : 11,174,000
  • เปลี่ยนแปลง : +2.50
  • % เปลี่ยนแปลง : +3.75
  • ช่วงราคาระหว่างวัน : 66.50 - 69.25
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 39.75 - 87.50
Chart Type