ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด: 21 มิถุนายน 2561 (16:38)
  • ชื่อย่อหุ้น : GPSC
  • สกุลเงิน : THB
  • ราคาล่าสุด : 70.00
  • ปริมาณซื้อขาย : 6,343,500
  • เปลี่ยนแปลง : -1.00
  • % เปลี่ยนแปลง : -1.41
  • ช่วงราคาระหว่างวัน : 68.50 - 71.00
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 35.00 - 87.50
Chart Type