ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด: 22 มีนาคม 2561 (16:39)
  • ชื่อย่อหุ้น : GPSC
  • สกุลเงิน : THB
  • ราคาล่าสุด : 77.00
  • ปริมาณซื้อขาย : 4,764,200
  • เปลี่ยนแปลง : -0.50
  • % เปลี่ยนแปลง : -0.65
  • ช่วงราคาระหว่างวัน : 77.00 - 78.50
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 33.25 - 87.50
Chart Type