ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด: 24 มิถุนายน 2562 (16:35)
  • ชื่อย่อหุ้น : GPSC
  • สกุลเงิน : THB
  • ราคาล่าสุด : 62.75
  • ปริมาณซื้อขาย : 2,402,400
  • เปลี่ยนแปลง : -0.25
  • % เปลี่ยนแปลง : -0.40
  • ช่วงราคาระหว่างวัน : 62.50 - 63.25
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 52.75 - 74.00
Chart Type