ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น :GPSC 63.75 (THB)

ข้อมูลล่าสุด:30 กันยายน 2565 16:37

 • เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
  -0.75 | -1.16
 • สูงสุด - ต่ำสุด
  64.50 - 62.50
 • ปริมาณ(หุ้น)
  8,422,687
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  89.75 - 59.50

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

27/09/2565
แจ้งการปิดบริษัท GPSC International Holdings Limited และบริษัท โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมา จำกัด
27/09/2565
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
27/09/2565
แจ้งกรรมการลาออก

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

ดาวน์โหลดรายงานทางการเงินล่าสุด