ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น :GPSC 74.25 (THB)

ข้อมูลล่าสุด:08 ธันวาคม 2564 17:05

 • เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
  - | -
 • สูงสุด - ต่ำสุด
  75.00 - 74.25
 • ปริมาณ(หุ้น)
  5,517,100
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  88.00 - 64.50

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

05/11/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
05/11/2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
05/11/2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

ดาวน์โหลดรายงานทางการเงินล่าสุด