ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น :GPSC 62.50 (THB)

ข้อมูลล่าสุด:20 พฤษภาคม 2565 16:52

 • เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
  +0.25 | 0.40
 • สูงสุด - ต่ำสุด
  63.00 - 62.25
 • ปริมาณ(หุ้น)
  4,117,700
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  89.75 - 59.50

Opportunity Day Q1/2022

23 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม : ออนไลน์

ADD TO CALENDAR

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

06/05/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
06/05/2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
06/05/2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

ดาวน์โหลดรายงานทางการเงินล่าสุด