ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น :GPSC 71.25 (THB)

ข้อมูลล่าสุด:11 สิงหาคม 2565 16:38

 • เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
  - | -
 • สูงสุด - ต่ำสุด
  71.25 - 70.50
 • ปริมาณ(หุ้น)
  4,187,255
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  89.75 - 59.50

Analyst Meeting Q2/2022

24 สิงหาคม 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม : ออนไลน์

ADD TO CALENDAR

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

08/08/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
08/08/2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
08/08/2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

ดาวน์โหลดรายงานทางการเงินล่าสุด