ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น :GPSC 56.50 (THB)

ข้อมูลล่าสุด:19 ตุลาคม 2563 16:38

 • เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
  +0.25 | 0.44
 • สูงสุด - ต่ำสุด
  56.75 - 55.50
 • ปริมาณ(หุ้น)
  5,766,600
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  98.25 - 42.75

ดาวน์โหลดรายงานทางการเงินล่าสุด