ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น :GPSC 66.75 (THB)

ข้อมูลล่าสุด:24 มิถุนายน 2565 16:39

 • เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
  +1.50 | 2.30
 • สูงสุด - ต่ำสุด
  66.75 - 65.50
 • ปริมาณ(หุ้น)
  10,404,856
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  89.75 - 59.50

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15/06/2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565
01/06/2565
ชี้แจงข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆ
06/05/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

ดาวน์โหลดรายงานทางการเงินล่าสุด