ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น :GPSC 57.50 (THB)

ข้อมูลล่าสุด:30 กันยายน 2563 16:33

 • เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
  -1.25 | -2.13
 • สูงสุด - ต่ำสุด
  59.50 - 57.50
 • ปริมาณ(หุ้น)
  5,348,000
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  98.25 - 42.75

ดาวน์โหลดรายงานทางการเงินล่าสุด