ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น :GPSC 76.75 (THB)

ข้อมูลล่าสุด:03 มีนาคม 2564 16:37

 • เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
  +1.00 | 1.32
 • สูงสุด - ต่ำสุด
  76.75 - 74.75
 • ปริมาณ(หุ้น)
  14,120,100
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  88.00 - 42.75

ดาวน์โหลดรายงานทางการเงินล่าสุด