ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น :GPSC 73.25 (THB)

ข้อมูลล่าสุด:07 พฤษภาคม 2564 16:39

 • เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
  +1.50 | 2.09
 • สูงสุด - ต่ำสุด
  73.25 - 71.50
 • ปริมาณ(หุ้น)
  10,397,900
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  88.00 - 50.50

ดาวน์โหลดรายงานทางการเงินล่าสุด