บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

ศักดิ์นรินทร์ ศศานนท์
saknarin@aira.co.th
(02) 684-8789

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

นลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์
Nalinrat@asiaplus.co.th
(02) 680-1228

Tanya Udom
Analyst
tanya@asiaplus.co.th
(02) 680-1262

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด

Adisak Prombun
Analyst
(02) 680-5056

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

เบญจพล สุทธิ์วนิช
Benjaphol@aslsecurities.com
(02) 508-1567 ext 3250

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

Kijapat Wongmetta
kijapat.won@bualuang.co.th

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Sittidath Prasertrungruang (ID:17618)
Sittidath.pr@countrygroup.co.th
02 205 7000 ext 4400

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

Jitra Amornthum
Analyst
jitra.a@fnsyrus.com

Thanaphat Sirikul
Assistant Analyst
thanaphat.s@fnsyrus.com
(02) 646-9712

Suwat Sinsadok
Analyst
suwat.sin@fssia.com
(02) 611-3558

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

Sumedth Samant
sumedth.y.samant@jpmorgan.com
(02) 684-2682

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Jakapong Chawengsri
Analyst
Jakapong.c@kasikornsecurities.com
(02) 696-0047

Ornmongkol Tantitanatorn
Analyst
ornmongkol.t@kasikornsecurities.com
(02) 696-0057

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Wisuwat Yaikwawong
wisuwaty@kgi.co.th
02 658 8888 ext 8855

Krungsri Securities PLC.

Naphat Chantaraserekul
naphat.chantaraserekul@krungsrisecurities.com
(02) - 659 7000 ext 5000

KTB Securities (Thailand) PLC.

Poonpat Chaikumhan
Analyst
poonpat.c@ktbst.co.th
(02) 695-5837

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

พัชริน เกษมอานันทนะ
Patcharink@ktzmico.com
(02) 695-5837

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

Nathakorn Sripufai
Assistant Vice President research
nathakorn.sr@lhsec.co.th
(02) 352-5154

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ekachai Taraporntip
Analyst
ekachai.t@maybank-ke.co.th
(02) 658-5000 ext 1530 / 093-454-4654

Phillip Securities (Thailand) PCL.

Danai Tunyaphisitchai
Vice President Research
DanaiT.phillip.co.th
(02) 635-1700 Ext. 481

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

Chaipat Thanawattano
chaipat.thanawattano@scb.co.th
(02) 949-1005

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

Nuttapop Prasitsuksant
nuttapop.pra@thanachartsec.co.th
(02) 617-4986

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

Wattana Punyawattanakul
Analyst
wattanap@tisco.co.th
(02) 633-6464

UOB Kayhian

Arsit Pamaranont
arsit@uobkayhian.co.th
(02) 659-8317

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

Parinth Nikornkittikosol
Analyst
parinth.n@yuanta.co.th
(02) 009-8075

DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd

Duladeth Bik
Assistant Vice President Research Department
duladethb@th.dbs.com
(02) 857-7833