งบการเงิน

งบการเงิน
2563
  งบการเงินประจำปี 2563
วันที่ : 15/02/2021
ดาวน์โหลด PDF 1.65 MB.
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563
วันที่ : 05/11/2020
ดาวน์โหลด PDF 1.04 MB.
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563
วันที่ : 07/08/2020
ดาวน์โหลด PDF 1.04 MB.
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563
วันที่ : 08/05/2020
ดาวน์โหลด PDF 795 KB.
2562
  งบการเงินประจำปี 2562
วันที่ : 13/02/2020
ดาวน์โหลด PDF 1.56 MB.
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562
วันที่ : 05/11/2019
ดาวน์โหลด PDF 805 KB.
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562
วันที่ : 07/08/2019
ดาวน์โหลด PDF 421 KB.
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562
วันที่ : 09/05/2019
ดาวน์โหลด PDF 692 KB.
2561
  งบการเงินประจำปี 2561
วันที่ : 11/02/2019
ดาวน์โหลด PDF 1.61 MB.
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561
วันที่ : 05/11/2018
ดาวน์โหลด PDF 922 KB.
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561
วันที่ : 06/08/2018
ดาวน์โหลด PDF 907 KB.
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561
วันที่ : 07/05/2018
ดาวน์โหลด PDF 907 KB.
2560
  งบการเงินประจำปี 2560
วันที่ : 12/02/2018
ดาวน์โหลด PDF 1.78 MB.
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560
วันที่ : 06/11/2017
ดาวน์โหลด PDF 1022 KB.
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560
วันที่ : 07/08/2017
ดาวน์โหลด PDF 563 KB.
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560
วันที่ : 04/05/2017
ดาวน์โหลด PDF 461 KB.
2559
  งบการเงินประจำปี 2559
วันที่ : 10/02/2017
ดาวน์โหลด PDF 860 KB.
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
วันที่ : 04/11/2016
ดาวน์โหลด PDF 523 KB.
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
วันที่ : 05/08/2016
ดาวน์โหลด PDF 522 KB.
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
วันที่ : 09/05/2016
ดาวน์โหลด PDF 470 KB.
2558
  งบการเงินประจำปี 2558
วันที่ : 11/02/2016
ดาวน์โหลด PDF 835 KB.
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
วันที่ : 09/11/2015
ดาวน์โหลด PDF 545 KB.
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
วันที่ : 06/08/2015
ดาวน์โหลด PDF 559 KB.
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
วันที่ : 15/05/2015
ดาวน์โหลด PDF 486 KB.
2557
  งบการเงินประจำปี 2557
วันที่ : 30/12/2014
ดาวน์โหลด PDF 845 KB.