แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด File size: 8.90 MB.
  แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด File size: 6.57 MB.
  แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด File size: 6.05 MB.
  แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด File size: 4.02 MB.
  แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด File size: 4.57 MB.