กิจกรรมเร็ว ๆ นี้
opportunity Day 29 กุมภาพันธ์ 2567
Opportunity Day FY2023

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15:15 - 16:00 น.

agm 03 เมษายน 2567
Annual General Meeting 2024

สถานที่ :
Online (E-AGM)

เวลา : 14:00 น.

ตารางกิจกรรม
03 เมษายน 2567
Annual General Meeting 2024 agm

สถานที่ :
Online (E-AGM)

เวลา : 14:00 น.

29 กุมภาพันธ์ 2567
Opportunity Day FY2023 opportunity Day

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15:15 - 16:00 น.

20 กุมภาพันธ์ 2567
Analyst Meeting Q4/2023 analyst meeting

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15.00-16.00 น.

09 กุมภาพันธ์ 2567
Conference Call - Operating results summary of Q4/2023 roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 19.15 - 20.15 น.

27 พฤศจิกายน 2566
SET Digital Roadshow Q3/2023 roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 13.15-14.00 น.

24 พฤศจิกายน 2566
Opportunity Day Q3/2023 opportunity Day

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 16.15-17.00 น.

23 พฤศจิกายน 2566
Analyst Meeting Q3/2023 analyst meeting

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 13.00-15.30 น.

06 พฤศจิกายน 2566
Conference Call - GPSC's Summary of Financial Results Q3/2023 roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 19.00-19.30 น.

25 สิงหาคม 2566
Opportunity Day Q2/2023 opportunity Day

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 16:15 - 17:00 น.

17 สิงหาคม 2566
Analyst Meeting Q2/2023 analyst meeting

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 14.30-15.30 น.

09 สิงหาคม 2566
Conference Call - GPSC's Summary of Financial Results Q2/2023 roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 19.30-20.00 น.

24 พฤษภาคม 2566
Opportunity Day Q1/2023 opportunity Day

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15:15 - 16:00 น.

22 พฤษภาคม 2566
Analyst Meeting Q1/2023 analyst meeting

สถานที่ :

เวลา : 9.00- 12.00 น.

08 พฤษภาคม 2566
Conference Call - Operating results summary of Q1/2023 roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 19.00-19.30 น.

31 มีนาคม 2566
Annual General Meeting 2023 agm

สถานที่ :
Online (E-AGM)

เวลา : 14:00 น.

21 กุมภาพันธ์ 2566
Opportunity Day FY2022 opportunity Day

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15:15 - 16:00 น.

21 กุมภาพันธ์ 2566
Analyst Meeting Q4/2022 analyst meeting

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 9.30 - 11.00 น.

18 พฤศจิกายน 2565
Opportunity Day Q3/2022 opportunity Day

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 16:15 - 17:00 น.

18 พฤศจิกายน 2565
SET Digital Roadshow Q3/2022 roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 14.15 - 15.00 น.

16 พฤศจิกายน 2565
Analyst Meeting Q3/2022 analyst meeting

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15.00 - 16.00 น.

09 พฤศจิกายน 2565
Conference Call - Operating results summary of Q3/2022 roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 19.30-20.00 น.

26 สิงหาคม 2565
Opportunity Day Q2/2022 opportunity Day

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 16:15 - 17:00 น.

24 สิงหาคม 2565
Analyst Meeting Q2/2022 analyst meeting

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 13.00 - 14.00 น.

23 พฤษภาคม 2565
Opportunity Day Q1/2022 opportunity Day

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 10:15 - 11:00 น.

18 พฤษภาคม 2565
Analyst Meeting Q1/2022 analyst meeting

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15.00 - 16.00 น.

06 พฤษภาคม 2565
Conference Call - Operating results summary of Q1/2022 roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 18.30 - 19.00 น.

01 เมษายน 2565
Annual General Meeting 2022 agm

สถานที่ :
ณ ห้องบางกอกคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

เวลา : 14:00 น.

09 มีนาคม 2565
18th Annual CITIC CLSA ASEAN Forum 2022 roadshow

เวลา :  ทั้งวัน

07 มีนาคม 2565
DBS Thailand EV Conference roadshow

เวลา :  ทั้งวัน

01 มีนาคม 2565
TISCO Energy & Utilities Sector Corporate Day roadshow

เวลา :  ทั้งวัน

22 กุมภาพันธ์ 2565
Opportunity Day FY2021 opportunity Day

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15:15 - 16:00 น.

18 กุมภาพันธ์ 2565
Analyst Meeting Q4/2021 analyst meeting

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 14.00 - 15.00 น.

11 กุมภาพันธ์ 2565
Conference Call - Operating results summary of FY 2021 and Q4/2021 roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 20.30 - 21.00 น.

24 มกราคม 2565
J.P. Morgan's Thailand Conference 2022 roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา :  ทั้งวัน

30 พฤศจิกายน 2564
Thai Renewables Day arranged by Maybank Kim Eng roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15.15-16.15 น.

25 พฤศจิกายน 2564
BNP Paribas Energy Transition Days roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 09.45-10.45 น.

15 พฤศจิกายน 2564
Opportunity Day Q3/2021 opportunity Day

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 16:15 - 17:00 น.

12 พฤศจิกายน 2564
Analyst Meeting Q3/2021 analyst meeting

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15.00-16.00 น.

05 พฤศจิกายน 2564
Conference Call - Operating results summary of Q3/2021 roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 18.00-18.30 น.

27 ตุลาคม 2564
UBS APAC ESG Corporate Day 2021 roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 10.00-11.00 น.

30 กันยายน 2564
Energy Week with KGI Securities roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 09.00-12.00 น.

29 กันยายน 2564
PTT Group EV Day arrange by UOB Kay Hian roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 14.00-16.00 น.

27 สิงหาคม 2564
SET Thailand Focus 2021 roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15.00-17.00 น.

23 สิงหาคม 2564
Opportunity Day Q2/2021 opportunity Day

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 09:15 - 10:00 น.

18 สิงหาคม 2564
ASEAN EV series with Citi Securities roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15.00 - 16.00 น.

13 สิงหาคม 2564
Analyst Meeting Q2/2021 analyst meeting

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15.00 - 16.00 น.

09 กรกฎาคม 2564
Thai corporate day by BLS roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 13.30-16.30 น.

01 กรกฎาคม 2564
DBS regional clean energy roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15.00-16.00 น.

24 มิถุนายน 2564
ESG forum by RHB securities roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 14.00-15.00 น.

10 มิถุนายน 2564
SET Digital Roadshow - Q1/2021 roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15.00-16.00 น.

27 พฤษภาคม 2564
SET-DBSV Virtual Conference - I.D.E.A. : Champions of the new world roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 14.00-15.00 น.

24 พฤษภาคม 2564
Opportunity Day Q1/2021 opportunity Day

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 16.15 - 17.00 น.

14 พฤษภาคม 2564
Analyst Meeting Q1/2021 analyst meeting

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15.00 - 16.00 น.

02 เมษายน 2564
Annual General Meeting 2021 agm

สถานที่ :
ณ ห้องบางกอกคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

เวลา : 14:00 น.

24 มีนาคม 2564
Maybank Kim Eng - Thailand Green Corporate Day roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 14.15-15.15 น.

23 มีนาคม 2564
CITIC CLSA ASEAN Access Month: Zero-Carbon ASEAN roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 16.00-17.00 น.

04 มีนาคม 2564
TISCO Energy and Utilities sector Corporate Day roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 13.00-14.00 น.

01 มีนาคม 2564
2021 Thailand Investment Conference arranged by BofA and KKP securities roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 16.30-17.30 น.

24 กุมภาพันธ์ 2564
TISCO Jefferies Thailand: Future of Green Energy Virtual Corporate Series roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15.00-17.00 น.

23 กุมภาพันธ์ 2564
Opportunity Day FY2020 opportunity Day

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 16.15 - 17.00 น.

19 กุมภาพันธ์ 2564
Analyst Meeting Q4/2020 analyst meeting

เวลา :  ทั้งวัน

05 กุมภาพันธ์ 2564
Clean Energy Day arranged by SCB Securities roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15.00 - 17.00 น.

03 กุมภาพันธ์ 2564
Finansia Online Investment Conference 2021 roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 10.00 - 12.00 น.

01 กุมภาพันธ์ 2564
Thailand Corporate Day arranged by Maybank Kim Eng Thailand roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 10.00 - 12.00 น.

26 มกราคม 2564
J.P. Morgan Thailand Conference - ESG & Energy Transition roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 14.00 - 15.00 น.

13 มกราคม 2564
Thanachart Utilities Week roadshow

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 10.00 - 12.00 น.

19 ธันวาคม 2563
Analyst Meeting FY2020 analyst meeting

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 14.00 - 16.00 น.

04 ธันวาคม 2563
Opportunity Day Q3/2020 opportunity Day

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 14.15 - 15.00 น.

16 พฤศจิกายน 2563
Analyst Meeting Q3/2020 Performance analyst meeting

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15.00 - 16.00 น.

03 กันยายน 2563
Opportunity Day Q2/2020 opportunity Day

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 16.15 - 17.00 น.

21 สิงหาคม 2563
Analyst Meeting Q2/2020 Performance analyst meeting

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15.30 - 16.30 น.

09 กรกฎาคม 2563
Fixed Income Roadshow roadshow

สถานที่ :
Online

เวลา : 14.00 น.

05 มิถุนายน 2563
Thailand Corporate Day 2020 by Bualuang Securities roadshow

สถานที่ :
Online

เวลา : 09.00 - 10.00 น.

04 มิถุนายน 2563
Annual General Meeting 2020 agm

สถานที่ :
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เวลา : 14:00 น.

27 พฤษภาคม 2563
NDR with Krungsri Securities roadshow

สถานที่ :
Online

เวลา :  ทั้งวัน

22 พฤษภาคม 2563
NDR with UOBKH roadshow

สถานที่ :
Online

เวลา :  ทั้งวัน

20 พฤษภาคม 2563
Opportunity Day Q1/2020 opportunity Day

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 13.00 - 14.00 น.

18 พฤษภาคม 2563
Analyst Meeting Q1/2020 Performance analyst meeting

สถานที่ :
ออนไลน์

เวลา : 15.30 - 16.30 น.

26 กุมภาพันธ์ 2563
Opportunity Day FY2019 opportunity Day

สถานที่ :
ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา : 13:00 - 14:00 น.

19 กุมภาพันธ์ 2563
GPSC Analyst Meeting FY 2019 Performance analyst meeting

สถานที่ :
The Synergy Hall, EnCo C building

เวลา : 13.30-16.00 น.

14 มกราคม 2563
Finansia Investment Conference 2020 by Finansia Syrus Securities roadshow

สถานที่ :
The St. Regis Hotel, Bangkok

เวลา : 11:00 น.

10 มกราคม 2563
Thailand Corporate Day 2020 arranged by Bualuang Securities roadshow

สถานที่ :
Anantara Siam Bangkok Hotel

เวลา : 13:00 น.

7 มกราคม 2563
DBS Pulse of Asia Conference 2020 in Singapore roadshow

สถานที่ :
The Fullerton Hotel, Singapore

เวลา :  ทั้งวัน

04 ธันวาคม 2562
Opportunity Day Q3/2019 opportunity Day

สถานที่ :
ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา : 11:20 - 12:35 น.

18 พฤศจิกายน 2562
Analyst Meeting Q3/2019 analyst meeting

สถานที่ :
The Synergy Hall, 6th Floor of Energy Complex Building (C), Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok

เวลา : 14.30 - 16.00 น.

14-17 พฤศจิกายน 2562
SET in the city 2019 roadshow

สถานที่ :
Royal Paragon Hall, 5th Floor

เวลา :  ทั้งวัน

6 พฤศจิกายน 2562
Corporate Presentation with Thanachart Securities roadshow

สถานที่ :
Anantara Siam Bangkok Hotel

เวลา : 14.00 น.

31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562
Daiwa Capital Markets Conference 2019 roadshow

สถานที่ :
โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น

เวลา :  ทั้งวัน

30 ตุลาคม 2562
NDR with Daiwa Securities roadshow

สถานที่ :
โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น

เวลา :  ทั้งวัน

04 ตุลาคม 2562
Fixed Income Roadshow roadshow

สถานที่ :
แกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพ

เวลา : 14.00-16.00 น.

01 ตุลาคม 2562
NDR arranged by BNP Paribas roadshow

สถานที่ :
ประเทศสิงคโปร์

เวลา :  ทั้งวัน

29 สิงหาคม 2562
Opportunity Day Q2/2019 opportunity Day

สถานที่ :
ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา : 09:00 - 10:00 น.

29 สิงหาคม 2562
Thailand Focus 2019 arranged by SET roadshow

สถานที่ :
โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพ

เวลา : 13.00 น.

28 สิงหาคม 2562
Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2019 egm

สถานที่ :
ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เวลา : 13.00 น.

23 สิงหาคม 2562
Corporate Presentation with Maybank Kim Eng roadshow

สถานที่ :
มาเลเซีย

เวลา :  ทั้งวัน

21 สิงหาคม 2562
Corporate Presentation with Phatra Securities roadshow

สถานที่ :
ประเทศสิงคโปร์

เวลา :  ทั้งวัน

19 สิงหาคม 2562
Analyst Meeting Q2/2019 analyst meeting

สถานที่ :
The Synergy Hall, 6th Floor of Energy Complex Building (C), Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok.

เวลา : 13.:00 - 16:00 น.

7-8 สิงหาคม 2562
GPSC Corporate Presentation arranged by Phatra Securities and SCB roadshow

เวลา :  ทั้งวัน

30 กรกฎาคม 2562
Analyst Meeting Equity Offering & Synergy Way Forward analyst meeting

สถานที่ :
Vibhavadee Ballroom, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

เวลา : 08:30 - 10:00 น.

18-19 กรกฎาคม 2562
Local Non-Deal Roadshow with UOB KayHian roadshow

สถานที่ :
กรุงเทพฯ

เวลา :  ทั้งวัน

04 กรกฎาคม 2562
PTT Group Investor Day by SCB Securities roadshow

สถานที่ :
โรงแรมเรอแนสซองซ์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

เวลา :  ทั้งวัน

04 มิถุนายน 2562
PTT Group Roadshow in Singapore by Macquarie Securities roadshow

สถานที่ :
ประเทศสิงคโปร์

เวลา :  ทั้งวัน

28 พฤษภาคม 2562
Opportunity Day Q1/2019 opportunity Day

สถานที่ :
ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา : 09:00 - 10:00 น.

21 พฤษภาคม 2562
dbAccess Asia Conference roadshow

สถานที่ :
ประเทศสิงคโปร์

เวลา :  ทั้งวัน

16 พฤษภาคม 2562
Analyst Meeting Q1/2019 analyst meeting

สถานที่ :
ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เวลา : 14:30 - 16:00 น.

09 พฤษภาคม 2562
Financial Results Announcement Q1/2019 financial result

เวลา :  ทั้งวัน

03 เมษายน 2562
Thailand Investment Conference 2019 by Phatra Securities and Bank of America Merrill Lynch roadshow

สถานที่ :
Grand Hyatt Erawan Bangkok

เวลา :  ทั้งวัน

01 เมษายน 2562
Annual General Meeting 2019 agm

สถานที่ :
ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

เวลา : 14:00 น.

14-15/03
Krungsri-MUFG Non-Deal Roadshow in Japan roadshow

สถานที่ :
Japan

เวลา :  ทั้งวัน

12-13/03
Thanachart-Daiwa Non-Deal Roadshow in Japan roadshow

สถานที่ :
Japan

เวลา :  ทั้งวัน

28 กุมภาพันธ์ 2562
Opportunity Day FY2018 opportunity Day

สถานที่ :
ห้องประชุม 704 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา : 11:20 - 12:35 น.

20 กุมภาพันธ์ 2562
Analyst Meeting Q4/2018 analyst meeting

สถานที่ :
Synergy Hall 1, 6th Floor of Energy Complex Building (C), Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok.

เวลา : 14:30 - 16:00 น.

11 กุมภาพันธ์ 2562
Financial Results Announcement FY2018 financial result

เวลา :  ทั้งวัน

06 กุมภาพันธ์ 2562
Local Non-Deal Roadshow with UOB Securities roadshow

สถานที่ :
กรุงเทพฯ

เวลา :  ทั้งวัน

31 มกราคม 2562
Local Non-Deal Roadshow with UOB Securities roadshow

สถานที่ :
กรุงเทพฯ

เวลา :  ทั้งวัน

23 มกราคม 2562
Finansia & BNP Paribas Conference roadshow

สถานที่ :
Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok

เวลา :  ทั้งวัน

08 มกราคม 2562
DBS Pulse of Asia Conference roadshow

สถานที่ :
ประเทศสิงคโปร์

เวลา :  ทั้งวัน

23 พฤศจิกายน 2561
DbAccess Thailand Corporate Day in Singapore roadshow

สถานที่ :
ประเทศสิงคโปร์

เวลา :  ทั้งวัน

16 พฤศจิกายน 2561
Opportunity Day Q3/2018 opportunity Day

สถานที่ :
Royal Paragon Hall (SET in the City 2018)

เวลา : 14:10 - 15:10 น.

14 พฤศจิกายน 2561
Analyst Meeting Q3/2018 analyst meeting

สถานที่ :
Synergy Hall 1, 6th Floor of Energy Complex Building (C), Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok.

เวลา : 14:30 - 16:00 น.

05 พฤศจิกายน 2561
Financial Results Announcement Q3/2018 financial result
24 สิงหาคม 2561
Extra General Meeting 2018 agm

สถานที่ :
ห้องภิรัช ฮอลล์ 2-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เวลา : 14:00 น.

22 สิงหาคม 2561
Opportunity Day Q2/2018 opportunity Day

สถานที่ :
ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา : 14:10 - 15:10 น.

20 สิงหาคม 2561
Analyst Meeting Q2/2018 analyst meeting

สถานที่ :
Astor II&III Meeting room, St.Regis Hotel, Ratjadamri, Bangkok.

เวลา : 15:00 - 17.00 น.

06 สิงหาคม 2561
Financial Results Announcement Q2/2018 financial result
23-24/07
dbTISCO Local Non-Deal Roadshow 2018 roadshow

เวลา :  ทั้งวัน

19 กรกฎาคม 2561
dbTISCO Thailand Corporate Day 2018 roadshow

เวลา :  ทั้งวัน

13 กรกฎาคม 2561
Credit Suisse - PTT Group Companies Corporate Day in Singapore roadshow

สถานที่ :
ประเทศสิงคโปร์

เวลา :  ทั้งวัน

23 พฤษภาคม 2561
Opportunity Day Q1/2018 opportunity Day

สถานที่ :
ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา : 14:10 - 15:10 น.

21 พฤษภาคม 2561
Analyst Meeting Q1/2018 analyst meeting

สถานที่ :
ห้องประชุม Synergy Hall 1 ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C

เวลา : 14.30 - 16.00 น.

15/05
CGS-CIMB Asia Pacific Conference roadshow

สถานที่ :
นิวยอร์ก

เวลา :  ทั้งวัน

07 พฤษภาคม 2561
Financial Results Announcement Q1/2018 financial result
03 เมษายน 2561
Annual General Meeting 2018 agm

สถานที่ :
ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

เวลา : 14:00 น.

07 มีนาคม 2561
Opportunity Day Q4/2017 opportunity Day

สถานที่ :
ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา : 14:10 - 15:10 น.

20 กุมภาพันธ์ 2561
Analyst Meeting Q4/2017 analyst meeting

สถานที่ :
ห้องประชุม Synergy Hall 1 ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C

เวลา : 13.30 - 16.00 น.

12 กุมภาพันธ์ 2561
Financial Results Announcement Q4/2017 financial result
23 พฤศจิกายน 2560
SET & dbTISCO - dbAccess Thailand SET Corporate Day in Singapore 2017 roadshow

สถานที่ :
ประเทศสิงคโปร์

เวลา :  ทั้งวัน

18 พฤศจิกายน 2560
Opportunity Day Q3/2017 opportunity Day

สถานที่ :
Royal Paragon Hall (SET in the City 2017)

เวลา : 14:10 - 15:10 น.

13 พฤศจิกายน 2560
Analyst Meeting Q3/2017 analyst meeting

สถานที่ :
ห้องประชุม Synergy Hall 1 ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C

เวลา : 14:00 -16.30 น.

06 พฤศจิกายน 2560
Financial Results Announcement Q3/2017 financial result
29 สิงหาคม 2560
Opportunity Day Q2/2017 opportunity Day

สถานที่ :
ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา : 09:00 - 10:00 น.

18 สิงหาคม 2560
Analyst Meeting Q2/2017 analyst meeting

สถานที่ :
ห้องประชุม Synergy Hall 1 ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C

เวลา : 09:00 -11.30 น.

07 สิงหาคม 2560
Financial Results Announcement Q2/2017 financial result
03 กรกฎาคม 2560
SET & Krungsri Securities - Invest Thailand Conference in Japan 2017 roadshow

สถานที่ :
ประเทศญี่ปุ่น

เวลา :  ทั้งวัน

23 พฤษภาคม 2560
Opportunity Day Q1/2017 opportunity Day

สถานที่ :
ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา : 14:10-15:10 น.

19 พฤษภาคม 2560
Analyst Meeting Q1/2017 analyst meeting

สถานที่ :
ห้องประชุม Synergy Hall 1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C

เวลา : 13:00-15:00 น.

10/05
SET Thailand Conference London 2017 roadshow

สถานที่ :
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เวลา :  ทั้งวัน

03 พฤษภาคม 2560
Financial Results Announcement Q1/2017 financial result
03-04/05
Non-Deal Roadshow with CIMB roadshow

สถานที่ :
ประเทศสหรัฐอเมริกา

เวลา :  ทั้งวัน

03 เมษายน 2560
Annual General Meeting 2017 agm

สถานที่ :
ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

เวลา : 14:00 น.

23-26/03
SET in the City 2017 roadshow

สถานที่ :
Royal Paragon Hall

เวลา : 10:00-20:00 น.

02 มีนาคม 2560
Opportunity Day Q4/2016 opportunity Day

สถานที่ :
ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา : 14:10-15:10 น.

20 กุมภาพันธ์ 2560
Analyst Meeting Q4/2016 analyst meeting

สถานที่ :
Synergy 1, ชั้น 6 อาคาร Energy Complex C

เวลา : 14:00-16:00 น.

09 กุมภาพันธ์ 2560
Financial Results Announcement Yearly 2016 financial result
06 มกราคม 2560
DBS Vickers Pulse of Asia Conference in Singapore roadshow

สถานที่ :
The Fullerton Hotel Singapore

เวลา :  ทั้งวัน

29 พฤศจิกายน 2559
dbAccess Thailand Renewable Energy & Utilities Corporate Day by TISCO roadshow

สถานที่ :
Business Lounge, 12th Floor TISCO Tower

เวลา :  ทั้งวัน

18 พฤศจิกายน 2559
Opportunity Day Q3/2016 opportunity Day

สถานที่ :
ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา : 14:10-15:10 น.

17 พฤศจิกายน 2559
Analyst Meeting Q3/2016 analyst meeting

สถานที่ :
ห้องลาดพร้าวสวีท ชั้นลอย (M) โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

เวลา : 14:00-17:00 น.

11 พฤศจิกายน 2559
Daiwa Investment Conference Hong Kong 2016 roadshow

สถานที่ :
ฮ่องกง

เวลา :  ทั้งวัน

04 พฤศจิกายน 2559
Financial Results Announcement Q3/2016 financial result
30 กันยายน 2559
Bualuang Dinner Talk roadshow

สถานที่ :
โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์

เวลา :  ทั้งวัน

01 กันยายน 2559
Thailand Focus 2016 roadshow

สถานที่ :
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

เวลา :  ทั้งวัน

23 สิงหาคม 2559
Opportunity Day Q2/2016 opportunity Day

สถานที่ :
ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา : 14:10-15:10 น.

15 สิงหาคม 2559
Analyst Meeting Q2/2016 analyst meeting

สถานที่ :
14.30-17.00 น. Synergy Hall 1, Energy Complex C

เวลา : 14:00-16:30 น.

05 สิงหาคม 2559
Financial Results Announcement Q2/2016 financial result
03 มิถุนายน 2559
dbAccess2016 PTT Group Day roadshow

สถานที่ :
สิงคโปร์

เวลา :  ทั้งวัน

24 พฤษภาคม 2559
Opportunity Day Q1/2016 opportunity Day

สถานที่ :
ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา : 14:10-15:10 น.

12 พฤษภาคม 2559
Analyst Meeting Q1/2016 analyst meeting

สถานที่ :
Synergy 1, ชั้น 6 อาคาร Energy Complex C

เวลา : 13:30-16:00 น.

09 พฤษภาคม 2559
Financial Results Announcement Q1/2016 financial result
04 เมษายน 2559
Annual General Meeting 2016 agm

สถานที่ :
ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

เวลา :  ทั้งวัน

25 มีนาคม 2559
dbAccess Thailand Energy Corporate Day by TISCO roadshow

สถานที่ :
สำนักงานใหญ่ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

เวลา :  ทั้งวัน

16 มีนาคม 2559
dbAccess 2016 PTT Group Day roadshow

สถานที่ :
สิงคโปร์

เวลา :  ทั้งวัน

07-08/03
SET Thai Corporate Day 2016 by CIMB roadshow

สถานที่ :
โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

เวลา :  ทั้งวัน

03 มีนาคม 2559
Opportunity Day Q4/2015 opportunity Day

สถานที่ :
ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา : 13:00-14:00 น.

15 กุมภาพันธ์ 2559
Analyst Meeting Q4/2015 analyst meeting

สถานที่ :
Synergy 1, ชั้น 6 อาคาร Energy Complex C

เวลา : 14:00-16:00 น.

11 กุมภาพันธ์ 2559
Financial Results Announcement Q4/2015 financial result
23 พฤศจิกายน 2558
Deutsche TISCO dbAccess Thailand Corporate Day in Singapore roadshow

สถานที่ :
Deutsche Bank Headquarters in Singapore

เวลา :  ทั้งวัน

19 พฤศจิกายน 2558
Opportunity Day Q3/2015 opportunity Day

สถานที่ :
Royal Paragon Hall, Siam Paragon

เวลา : 15:20-16:20 น.

19-22/11
SET in the City 2015 roadshow

สถานที่ :
Royal Paragon Hall, Siam Paragon

เวลา :  ทั้งวัน

10 พฤศจิกายน 2558
Analyst Meeting Q3/2015 analyst meeting

สถานที่ :
Synergy 1, ชั้น 6 อาคาร Energy Complex C

เวลา : 12:30-17:00 น.

09 พฤศจิกายน 2558
Financial Results Announcement Q3/2015 financial result
22 กันยายน 2558
Site Visit @ Central Utility Project roadshow

สถานที่ :
CUP-1 Rayong

เวลา :  ทั้งวัน

09 กันยายน 2558
Interim Dividend Payment
25 สิงหาคม 2558
XD Date for Interim Dividend
13 สิงหาคม 2558
Opportunity Day Q2/2015 opportunity Day

สถานที่ :
15.20 - 16.20 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101

เวลา : 15:20-16:20 น.

11 สิงหาคม 2558
Analyst Meeting Q2/2015 analyst meeting

สถานที่ :
Executive Lounge, ชั้น 6 อาคาร Energy Complex C

เวลา : 09:00-12:00 น.

06 สิงหาคม 2558
Financial Results Announcement Q2/2015 financial result
14 กรกฎาคม 2558
PTT Group Home Show roadshow

สถานที่ :
อาคาร เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ A

เวลา :  ทั้งวัน

15 มิถุนายน 2558
Invest ASEAN Thailand 2015 roadshow

สถานที่ :
9.00 - 17.00 น. โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร

เวลา :  ทั้งวัน

12 มิถุนายน 2558
PTT Group non-deal roadshow roadshow

สถานที่ :
สิงคโปร์

เวลา :  ทั้งวัน

05 มิถุนายน 2558
Opportunity Day Q1/2015 opportunity Day

สถานที่ :
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101

เวลา : 14:10-15:10 น.

18 พฤษภาคม 2558
1st TRADING DAY

สถานที่ :
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวลา :  ทั้งวัน

15 พฤษภาคม 2558
Analyst Meeting Q1/2015 analyst meeting

สถานที่ :
ห้องประชุมสวนสน ชั้น 6 อาคาร Energy Complex B

เวลา :  ทั้งวัน