ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่: 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 02-140-4646, 02-140-5318
โทรสาร: 02-140-4601
Email : ir@gpscgroup.com

ข้อมูลติดต่อ

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้