ข่าว

GPSC ปลื้ม 3 ผลงานเยาวชน YSI คว้ารางวัลชนะเลิศเวทีเกาหลี ปั้นนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋วต่อยอดทรัพยากรท้องถิ่นสู่นวัตกรรมพลังงานรักษโลก

GPSC โชว์ความสำเร็จโครงการ GPSC YSI ปั้นเยาวชนนักนวัตกรรม 3 ทีม คว้ารางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน ในเวที 2020 The 6th World Invention Innovation Contest (WiC) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี สะท้อนความสามารถเด็กไทย พัฒนาต่อยอดทรัพยากรในท้องถิ่น สู่การผลิตเทคโนโลยีด้านพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ Korea Invention News ได้ประกาศผลรางวัลจากการประกวดในเวที 2020 The 6th World Invention Innovation Contest (WiC) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดย GPSC ได้ส่งตัวแทนทีมเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากเวที GPSC Young Social Innovator 2019 (GPSC YSI) จำนวน 3 ทีม เข้าประกวดโครงงานด้านนวัตกรรม ซึ่งประเทศไทยได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1เหรียญเงิน และยังได้รับรางวัลพิเศษ 3 รางวัล จากองค์กรที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรมของประเทศเกาหลี นับเป็นความสำเร็จของเยาวชนไทยที่สามารถกวาดรางวัลจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชนนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาด้านพลังงานของไทยในอนาคตได้

สำหรับทีมเยาวชนที่เข้าแข่งขันและได้รับรางวัล จำนวน 3 ทีม ที่เข้าร่วมประกวดเวทีดังกล่าวด้วย มีรายชื่อผลงานและรางวัลที่ได้รับ ดังนี้

  1. ผลงาน Modification of Li-S Battery with irradiated activated carbon derived from sticky rice โรงเรียน กำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Award จาก Asia Invention Association (AIA)
  2. ผลงาน Wrapping material for fruit protection made by imitation of caterpillar casing of bagworm โรงเรียน พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเหรียญทอง และSpecial Award จาก Korea Invention News (KINEWS)
  3. ผลงาน Ground Water Holding Capsule for Plants โรงเรียน ปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ Special Award จาก Korea Invention Academy (KIA)

นายณรงค์ชัย กล่าวต่อว่า การดำเนินโครงการ GPSC YSI ที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จในการส่งเสริมเยาวชนในภาคการศึกษา ให้สามารถเข้าถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ถือเป็นความภูมิใจของบริษัทฯ ที่มีส่วนสนับสนุนเยาวชนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ในฐานะนักประดิษฐ์ในเวทีนานาชาติ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับความทุ่มเท และความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานจนประสบความสำเร็จ ซึ่งโครงการ GPSC YSI นี้ มีส่วนช่วยในการต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาสร้างนวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์และส่งผลโดยตรงกับชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ต่อไป

Back20 September 2020