ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด: 13 ธันวาคม 2562 (16:37)
  • ชื่อย่อหุ้น : GPSC
  • สกุลเงิน : THB
  • ราคาล่าสุด : 87.00
  • ปริมาณซื้อขาย : 13,283,700
  • เปลี่ยนแปลง : -
  • % เปลี่ยนแปลง : -
  • ช่วงราคาระหว่างวัน : 85.50 - 87.25
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 48.11 - 95.50
Chart Type