ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด: 13 สิงหาคม 2563 (16:38)
  • ชื่อย่อหุ้น : GPSC
  • สกุลเงิน : THB
  • ราคาล่าสุด : 70.50
  • ปริมาณซื้อขาย : 3,851,100
  • เปลี่ยนแปลง : -0.25
  • % เปลี่ยนแปลง : -0.35
  • ช่วงราคาระหว่างวัน : 70.50 - 71.75
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 42.75 - 98.25
Chart Type