ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด: 09 เมษายน 2564 (16:36)
  • ชื่อย่อหุ้น : GPSC
  • สกุลเงิน : THB
  • ราคาล่าสุด : 73.75
  • ปริมาณซื้อขาย : 6,538,100
  • เปลี่ยนแปลง : +0.25
  • % เปลี่ยนแปลง : +0.34
  • ช่วงราคาระหว่างวัน : 73.50 - 74.50
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 50.50 - 88.00
Chart Type