ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด: 17 มิถุนายน 2564 (16:37)
  • ชื่อย่อหุ้น : GPSC
  • สกุลเงิน : THB
  • ราคาล่าสุด : 74.00
  • ปริมาณซื้อขาย : 6,554,400
  • เปลี่ยนแปลง : -0.75
  • % เปลี่ยนแปลง : -1.00
  • ช่วงราคาระหว่างวัน : 74.00 - 74.75
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 50.50 - 88.00
Chart Type