ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด: 03 กรกฎาคม 2563 (16:36)
  • ชื่อย่อหุ้น : GPSC
  • สกุลเงิน : THB
  • ราคาล่าสุด : 76.00
  • ปริมาณซื้อขาย : 12,328,400
  • เปลี่ยนแปลง : -
  • % เปลี่ยนแปลง : -
  • ช่วงราคาระหว่างวัน : 75.50 - 76.75
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 42.75 - 98.25
Chart Type