ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด: 27 มกราคม 2564 (16:39)
  • ชื่อย่อหุ้น : GPSC
  • สกุลเงิน : THB
  • ราคาล่าสุด : 81.50
  • ปริมาณซื้อขาย : 31,230,300
  • เปลี่ยนแปลง : -2.00
  • % เปลี่ยนแปลง : -2.40
  • ช่วงราคาระหว่างวัน : 81.50 - 83.75
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 42.75 - 89.75
Chart Type