ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด: 19 ตุลาคม 2563 (16:38)
  • ชื่อย่อหุ้น : GPSC
  • สกุลเงิน : THB
  • ราคาล่าสุด : 56.50
  • ปริมาณซื้อขาย : 5,766,600
  • เปลี่ยนแปลง : +0.25
  • % เปลี่ยนแปลง : +0.44
  • ช่วงราคาระหว่างวัน : 55.50 - 56.75
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 42.75 - 98.25
Chart Type